EXECUTIVE SEARCH

EXECUTIVE SEARCH je služba vyhledání vhodných kandidátů s vysokou mírou efektivity a rychlosti.


Projekty EXECUTIVE SEARCH jsou vzhledem ke své komplexnosti realizovány v rámci exkluzivní spolupráce s klientem. Toto opatření zaručuje vysokou míru profesionality a diskrétnosti, včetně ochrany obchodního jména klienta na trhu.


Projekt EXECUTIVE SEARCH klientům nabízí navíc detailní analýzu trhu práce pro hledaný profil kandidáta, včetně platových očekávání i tzv. pasivních kandidátů, dostupnosti regionálních kandidátů, nabídkách konkurence atd. Všechny získané informace jsou kanceláří PERASPERA group využívány při zaměřování či reformulaci strategie oslovování.


Každý projekt EXECUTIVE SEARCH je individuálně připraven dle potřeb a požadavků klienta a zahrnuje:

spolupráci s klientem při přípravě kompetenčního modelu vhodného kandidáta
přípravu optimální strategie přímého oslovení kandidátů
identifikaci zdrojů
profesionální oslovení kandidátů, jejich selekci a prezentaci
v případě potřeby spolupráci na úpravách strategie a zdrojů oslovovaných kandidátů s cílem dosáhnout optimálního výsledku – tj. nalezení vhodného kandidáta


Projekty EXECUTIVE SEARCH končí v 90% případů nástupem kandidáta. Doba trvání je individuální, standardně se pohybuje od 6-8 týdnů od zahájení spolupráce. Záruka za námi doporučeného kandidáta je 100% po dobu trvání zkušební doby.
PODPORUJEME
PERASPERAGROUP.CZ
©2014