Deutsch

Plzeň

Lucie RambouskováAbsolvovala Filosofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Během studia jsem pracovala jako Researcher v personální agentuře. Získala jsem znalosti z oblasti lidských zdrojů a personalistiky a naučila se pracovat se širokým spektrem zdrojů dat nutných k oslovení vhodných kandidátů. Do plzeňské kanceláře PERASPERA group jsem nastoupila na pozici Researchera a v současné době působím jako HR Konzultant. Podílím se na projektech přímého oslovení kandidátů a samostatně pracuji pro naše klienty v Plzeňském kraji při vyhledání a výběru kandidátů na specializované pozice z oblasti výroby.Kateřina ŠvábováPo absolvování Vysoké školy regionálního rozvoje se začala naplno soustředit na svůj rozvoj a kariéru. Předchozí praxe v hotelovém prostředí, kde je kladen důraz především na schopnost pohotových reakcí souběžně s reprezentativním vystupováním, ji dala dobré základy pro komunikaci a jednání s klienty PERASPERA group, kde nyní působí na pozici HR konzultanta v plzeňské kanceláři. Kateřina se věnuje komunikaci s mezinárodními společnostmi převážně v oblasti logistiky a automobilového průmyslu. S našimi klienty spolupracuje na projektech executive search a talent managementu.ROMANA ZADRAŽILOVÁVystudovala Fakultu ekonomickou na České zemědělské univerzitě v Praze, kde získala magisterský titul v oboru Ekonomie a Management. V kanceláři PERASPERA group pracuje jako konzultant pro Plzeňský kraj. Pro klienty realizuje projekty přímého oslovení kandidátů ve specializaci na obchodní a výrobní pozice. Je zodpovědná za projekt získávání absloventů technických vysokých škol pro naše klienty. Spolupracuje se Západočeskou univerzitou na přípravách a realizaci seminářů, věnuje se individuálním konzultacím s vybranými studenty a organizaci prezentací naší kanceláře v rámci výuky.Michal BudekVystudoval Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni obor ekonomická a regionální geografie, kde získal mimo jiné analytické schopnosti. Ve své předchozí praxi v pojišťovnictví prohloubil také své komunikační dovednosti, obchodní myšlení a proklientský přístup. Tyto schopnosti umožňují Michalovi pracovat v kanceláři PERASPERA group na pozici HR konzultanta. Zaměřuje se na vyhledávání a výběr vhodných kandidátů působících především v oboru IT pro naše klienty v Plzeňském kraji.Kateřina VyskočilováStuduje Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích obor Ekonomika podniku zaměřenou na lidské zdroje. Rozhodla se své zkušenosti využít v plzeňské kanceláři PERASPERA group. Pracuje na pozici HR Researcher a její hlavní náplní práce je podpora konzultantů při vyhledávání a oslovování kandidátů. Dále se pak podílí na projektech přímého oslovení ve společnostech a tím získává nové cenné zkušenosti.
PODPORUJEME
PERASPERAGROUP.CZ
©2014