Deutsch

RECRUITMENT ALL INCLUSIVE

Vyhledání a výběr zaměstnanců je v pojetí PERASPERA group služba kombinující všechny moderní zdroje pro identifikaci vhodných kandidátů.


Pro naše klienty je klíčovým faktorem při hodnocení procesu úspěch, tedy nalezení vhodného kandidáta. Abychom tohoto cíle dosáhli, kombinujeme metody vyhledávání tak, aby byl proces maximálně efektivní. Vycházíme z našich dosavadních zkušeností a znalosti trhu práce.


Recruitment all inclusive zahrnuje:

přípravu a realizaci inzertní strategie
výběr kandidátů z databáze
využití kontaktů PERASPERA group
využití sociálních sítí
profesionální vyhodnocení profilů jednotlivých uchazečů


Vícezdrojové vyhledávání zajišťuje naším klientům výběr z dostupného portfolia kandidátů aktivních na trhu práce.


Záruka za námi doporučeného kandidáta je v délce trvání zkušební doby (3 měsíce). Po celou zkušební dobu jsme s kandidátem v kontaktu a poskytujeme mu podporu v náročném procesu adaptace.
PODPORUJEME
PERASPERAGROUP.CZ
©2014