Deutsch

Rozvoj a vzdělávání


INDIVIDUÁLNÍ A TÝMOVÉ KOUČOVÁNÍ


Současným světovým trendem je tzv. znalostní ekonomika, v níž je úspěch podmíněný neustálým procesem učení. Koučink, resp. kouč je průvodcem v procesu učení, přičemž koučovaný pod jeho vedením sám přijímá zodpovědnost a rozvíjí schopnost učit se z každodenních praktických zkušeností. Metoda je vhodná pro všechny oblasti, které zahrnují lidský faktor. Nabízí klientovi rozvinutí potenciálu, aktivaci motivace a zvýšení spokojenosti koučovaného. Konkrétní cíl koučování vychází z individuálních potřeb klienta (koučovaného).

Kdy se koučink využívá?
v situaci, kdy se chcete koncentrovat na dosažení určitého cíle
když zvažujete kariérní změnu
když chcete posílít motivaci zaměstnanců v konkrétní oblasti
v rámci talent managementu

DEVELOPMENT CENTRE


Diagnostické Development centre obsahuje rozvojovou složku a nabízí klientovi možnost posílit vybrané kompetence účastníků v návaznosti na zhodnocení jejich úrovně. Účastníci jsou v průběhu hodnoceni týmem profesionálních hodnotitelů, kteří po skončení poskytnou individuální zpětnou vazbu. Na přání klienta je zpracován akční plán rozvoje vybraných účastníků.

Development centre zahrnuje:
využití psychodiagnostiky
individuální a skupinové řešení modelových situací
identifikaci slabých a silných stránek účastníků
zpětnou vazbu a zpracování akčního plánu rozvoje

Kdy je vhodné Development Centre?
když chcete posílit kompetence svých zaměstnanců
když chcete rozvinout potenciál talentů
když chcete nastavit systém vzdělávání a potřebujete co nejpřesněji identifikovat vzdělávací potřeby zaměstnanců

PODPORUJEME
PERASPERAGROUP.CZ
©2014