Deutsch

Výzkum

PRŮZKUMY V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Provádíme šetření zaměřená na zjištění:
úrovně mezd
spokojenosti zaměstnanců
nastavení a funkčnosti systému hodnocení zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců a finanční ohodnocení patří ke klíčovým faktorům, které ovlivňují fluktuaci , firemní kulturu a pracovní výkonnost. Průzkumy jsou vždy zpracovávány dle individuálních potřeb klienta.

START UP PROJEKTY

Poradenství pro nově vstupující investory. Nabízí zajištění komunikace s příslušnými úřady, realizaci náboru včetně zpracování popisů pracovních pozic, nastavení mzdové úrovně
a poskytnutí informací o situaci na trhu práce.

Využití:
v případě, že jako nový investor chcete optimalizovat svůj vstup do neznámého prostředí
pokud potřebujete informace o lokálním trhu práce
PODPORUJEME
PERASPERAGROUP.CZ
©2014